Maria Andiné

Leg. psykoterapeut

Jag är legitimerad psykoterapeut, specialpedagog och symboldramaterapeut. Jag har en psykodynamisk grundinriktning och utifrån dina/era individuella behov integrerar jag teoretiska kunskaper och metoder från olika inriktningar så som relationell, affektfokuserad, anknytningsbaserad och mentaliseringsbaserad terapi, samt från kognitiva, existentiella och visualiserings/symboldrama inriktningar.

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor och relationer i individualterapi, par- och gruppsamtal samt handledning. Min strävan är att möten och samtal ska upplevas trygga och vara till stöd för en positiv förändring. Tillsammans med dig/er undersöks vilken väg du/ni vill gå, vilka frågeställningar och framtidsvisioner som är viktiga. Som handledare arbetar jag processinriktat med ett relationellt synsätt. Jag integrerar efter behov psykodynamisk teori, systemteori, organisationsteori och kognitiv teori. Viktigt för mig är relationsarbete, kommunikation och helhetssyn, samt att främja den handleddes professionella yrkesjag. Jag strävar efter att handledning ska bidra till att skapa en positiv effekt, utveckling och ett lärande hos individen eller i organisationen.

Jag erbjuder både kortare och längre psykoterapier, individuella-, par- och familjesamtal, symboldrama, konfliktbearbetning, kris-, stöd-, motiverande- och rådgivande samtal, konsultationer, personlig utveckling, handledning och undervisning.

Medlem i Riksföreningen för PsykoterapiCentrum, Symboldramaföreningen, Svenska föreningen för relationell psykoterapi, Svenska föreningen för ISTDP (Intensive short-term psychodynamic therapy) och Akademikerförbundet. För att bedriva psykoterapi krävs legitimation som psykoterapeut. Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är välutbildad och arbetar på väl beprövat sätt. En psykoterapeut har tystnadsplikt och är en vidareutbildad specialist i samtalsbehandling.