Krissamtal

Få hjälp med en akut kris

När din tillvaro oväntat förändrats och du möter smärtsamma och drastiska händelser i livet kan det leda till svåra känslor och en akut kris för dig. Det kan gälla en separation, ekonomi, sjukdom, olycka, förlust, sorg eller en annan svår upplevelse som du ställs inför. Det kan också handla om övergångar i livet som att bli förälder, en pensionering eller att barnen flyttar. Ett omedelbart behov av snabb hjälp kan uppstå och du kan då i samtal få stöd genom att reflektera, sortera och bearbeta kring det upplevda och oförutsedda.

I ett krissamtal kan du i ett akut skede tillsammans med en psykoterapeut få stöd, förståelse och hjälp till bearbetning av den uppkomna aktuella situationen. Krissamtal kan bidra till avlastning och läkande för dig, samt till att dina medföljande känslor och upplevelser av det skedda kan bli mer hanterbara så att du kan komma vidare och hitta nya vägar i livet.

Krissamtal är oftast en korttidsterapi men kan vid en svår kris fortsätta även under en längre tid. En första samtalstid kan oftast erbjudas inom någon vecka.