Behandlingar

Få hjälp med förändring och öka din livsglädje

Psykoterapicentrum Göteborg erbjuder samtal när du har svårt att hantera livsutmaningar på egen hand. Både den fysiska och psykiska hälsan påverkas av hur vi har det med oss själva, familjen eller andra nära viktiga människor runt omkring oss. Psykoterapeutiska samtal kan vara till hjälp när du behöver någon form av förändring men det är problematiskt att själv komma vidare. Problemen kan se olika ut men professionell hjälp kan bidra till en väg framåt och ökad livsglädje. Du kan komma på individuella samtal men ibland berörs flera i familjen, så par eller familjesamtal kan ske. Samtal och handledning erbjuds utifrån olika behov och med olika syften. Ibland räcker några få samtal, ibland behövs fler.

Kontakt

Hör gärna av dig med frågor eller boka en tid!

Du hittar mig på Berzeliigatan 19
i Göteborg

10.00–18.00
Måndag till fredag